Aansluiten mobiele douche

De OveraldouchenCabine wordt aangesloten op de bestaande aanvoer en afvoer. Wij vragen altijd om foto’s van de gewenste locatie, aanvoer en afvoer zodat wij op afstand de situatie kunnen inschatten. Zonder foto’s maken wij geen afspraken over prijzen en reserveringen. Zie voorbeeldfoto’s hoe wij deze graag ontvangen voor een duidelijke inschatting.

Komt de tijdelijke douche op zolder te staan? Dan gebruiken we vaak voor de aanvoer de cv-ketel en de afvoer van de wasmachine.

Zorg dat de foto scherp is
Tik op het scherm om scherp te stellen voordat je de foto maakt.

Een duidelijk overzicht van de locatie
Zorg dat de ruimte en omgeving goed in beeld zijn.

Fotografeer de aansluitingen
Zorg dat aan- en afvoer duidelijk in beeld worden gebracht.

Voorbeeldfoto’s locatie

Geschikt: de foto’s zijn helder en geven een duidelijk overzicht van de ruimte.
Ongeschikt: het is onduidelijk hoe groot de ruimte is voor de tijdelijke douchecabine.

Voorbeeldfoto’s aanvoer

Geschikt: de foto’s tonen de aanvoer en brengen de aansluitingen in beeld.
Ongeschikt: de foto’s zijn onscherp, van te dichtbij genomen of er staan te veel spullen voor de aansluitingen om deze te bekijken.

Voorbeeldfoto’s afvoer

Geschikt: de foto’s laten duidelijk de afvoer zien.
Ongeschikt: de foto laat niet duidelijk zien waar de afvoer is.