Ik vind de snelle service en het nakomen van de gemaakte afspraken zeer belangrijk.