Opgemerkt dient te worden dat de service bij het leveren en ophalen van de door ons gehuurde douche